STARTSIDAN  |  OM NORRKARTOR  |  KARTOR - SÖK & KÖP  |  KARTPRODUKTION  |  INFO FÖR MEDLEMSKLUBBAR   |  LÄNKAR  |  KONTAKTA OSS

KARTOR

NORRKARTOR har genom åren producerat ett stort antal kartor. I första hand kartor avsedda för användning i samband med tävlings- och träningsverksamhet inom orienteringsporten, men även kartor avsedda för allmänt bruk. Norrkartor har ett flertal kartor norr om Stockholm.

SAMRÅD

Innan genomförande av samordnat arrangemang, såväl tävlings- som träningsarrangemang, ska samråd alltid ha genomförts med berörda Fastighetsägare och Jakträttsinnehavare. Samtidigt ska alltid Natur- och Miljöintressen beaktas. Samråd ska ske enligt gällande centrala och lokala bestämmelser. Det är alltid arrangören, den arrangerande föreningen, som är ytterst ansvarig för att nödvändiga kontakter har tagits och att överenskommelser har ingåtts innan genomförande av arrangemang.

DIGITALA KARTFILER

Nyttjanderätt av digital kartfil för arrangör av orienterings- tävling är möjlig efter speciell överenskommelse med upphovsrättsinnehavaren Norrkartor. Arrangören åtar sig härvid att

  • utse en ansvarig person att ansvara för den digitala kartfilen
  • efter utnyttjandet radera den digitala kartfilen från nyttjat lagringsmedia
  • skriftligen intyga att raderingen utförts


 
SÖK KARTOR
NORRKARTOR har genom åren producerat ett stort antal kartor.

Kartorna är i första hand avsedda för användning i samband med tävlings- och träningsverksamhet inom orienteringsporten, men är även för allmänt brukVåra kartor
Beställ dina kartor här
Revideringsinformation, Teckenförklaring
Information vid köp av kartor

Kartor markerade med violetta utsnitt är i skala 1:10000. Kartor markerade med blå utsnitt är i skala 1:12500. Samtliga kartor har storleken A3(420x297 mm). I beställningsformuläret går det att beställa valfritt antal kartor.

Priset för första exemplaret av respektive karta är
100 kr. Ytterligare exemplar av respektive karta kostar 25 kr/st. Undantaget är Fritidskartan över Norra Järvafältet som kostar 120 kr/st.

Kartorna skickas till angiven leveransadress efter det att Norrkartor erhållit betalning på Plusgiro
985868-9. Faktura erhålls på begäran genom att skicka faktureringsuppgifter till info@norrkartor.se Fakturaavgift om 30 kr tillkommer.

Vid betalningar från utlandet anges:
Bank: Nordea Stockholm Sverige
SWIFT(BIC): NDEASESS
IBAN: SE22 9500 0099 6042 0985 8689

Vid större beställningar, nyttjanderätt av digital kartfil, tillståndsansökan för kopiering eller vid behov av andra kartutsnitt, kontakta Norrkartor för offert

Omaps går det att se utbredningen av våra stora kartbaser samt söka andra kartor för hela landet. Sök på Norrkartor som upphovsrättsinnehavare.

Kontaktperson
Sven Bohlin
Skogsliden 4A
187 41 TÄBY
Tel:08-768 69 10, 070-715 36 02
E-post: info@norrkartor.se