STARTSIDAN  |  OM NORRKARTOR  |  KARTOR - SÖK & KÖP  |  KARTPRODUKTION  |  INFO FÖR MEDLEMSKLUBBAR   |  LÄNKAR  |  KONTAKTA OSS
Revideringsinformation
Index Kartor skala 1:12 500 Revideringsinformation
A Bro-Bålsta Reviderad 2007
B Runsa Reviderad 2010
C Ängsjö Blå Västra delen reviderad 2010
D Vallsta Västra delen reviderad 2010
E Molnby Reviderad 2006
F Angarnssjöängar Reviderad 2005
G Brottby Reviderad 2005
H Össeby-Garn Reviderad 2006
I Domarudden Översyn södra delen 2009
J Hersby Reviderad 2005
K Brännbacken Sydvästra delen reviderad 2007. Sydöstra delen reviderad 2010
L Åsätra Reviderad 2005, Södra delen reviderad 2010
M Undal Reviderad 2007
N Roslagskulla Reviderad 2006
O Rumsätra Reviderad 2006
P Riala Reviderad 2006
Q Ekskogen-Löt Reviderad 2010
R Kårsta Reviderad 2005
S Söderhall Reviderad 2005
T Rindö Reviderad 2006
U Lovö kyrka Översyn nordvästra delen 2010
V Morsta Rekognoserad öster om motorvägen 2008-2009
X Härsbacka Reviderad 2009. Översyn nordöstra delen 2010
Y Åkers-Runö Reviderad östra delen 2009

 

Index Kartor skala 1:10 000 Revideringsinformation
1 Upplands-Väsby Reviderad 2007. Reviderad västra delen 2010
2 Ängsjö Reviderad 2010
3 Rotebro Reviderad 2007
4 Granskog Reviderad 2007
5 Hansta Reviderad 2009
6 Ursvik Rekognoserad 2003
7 Sundbyberg Rekognoserad 2003
8 Lovön Översyn 2010
9 Törnskogen Översyn norra delen 2006. Översyn södra och östra delen 2009
10 Skarpäng Reviderad sydvästra delen 2008
11 Edsberg Översyn sydöstra delen 2009
12 Enebyberg Reviderad 2008
13 Lahäll Reviderad 2005
14 Djursholm Reviderad 2005
15 Gullsjön Översyn runt Norrortsleden 2010
16 Skavlöten Översyn 2009
17 Täby-kyrkby Reviderad 2005
18 Vågsjö Översyn västra delen 2009. Reviderad norra delen 2010
19 Bällsta Reviderad 2005. Reviderad östra delen 2010
20 Vallentuna Reviderad 2006
21 Vallentuna IP Reviderad 2007-2008. Reviderad sydöstra delen 2010
22 Angarn Reviderad sydvästra delen 2010
23 Karby Reviderad 2005
24 Granby Reviderad 2005
25 Stava Reviderad 2005
26 Askdalen -
27 Täljö Reviderad 2005
28 Rydbo Reviderad 2005
29 Kulla Reviderad 2005
30 Svinninge Reviderad 2002
31 Röskär Reviderad 2005
32 Ladvik Reviderad sydöstra delen 2008
33 Frösvik Reviderad sydöstra delen 2008
34 Ellboda Reviderad 2008
35 Tenö Reviderad 2005
36 Vaxholm Reviderad 2005
37 Resarö Reviderad 2010
38 Österåker Översyn 2010
39 Domarudden V Översyn östra delen 2009
40 Domarudden Ö Översyn västra delen 2009
41 Hacksta Översyn 2009
42 Skånsta Reviderad 2009
43 Skärgårdsstad Reviderad 2010
44 Åkersberga Översyn 2010
45 Brevik Reviderad nordvästra delen 2009
SÖK KARTOR
NORRKARTOR har genom åren producerat ett stort antal kartor.

Kartorna är i första hand avsedda för användning i samband med tävlings- och träningsverksamhet inom orienteringsporten, men är även för allmänt bruk

'

Våra kartor
Beställ dina kartor här
Revideringsinformation, Teckenförklaring
Information vid köp av kartor

Kartor markerade med violetta utsnitt är i skala 1:10000. Kartor markerade med blå utsnitt är i skala 1:12500. Samtliga kartor har storleken A3(420x297 mm). I beställningsformuläret går det att beställa valfritt antal kartor.

Priset för första exemplaret av respektive karta är
100 kr. Ytterligare exemplar av respektive karta kostar 25 kr/st. Undantaget är Fritidskartan över Norra Järvafältet som kostar 120 kr/st.

Kartorna skickas till angiven leveransadress efter det att Norrkartor erhållit betalning på Plusgiro
985868-9. Faktura erhålls på begäran genom att skicka faktureringsuppgifter till info@norrkartor.se Fakturaavgift om 30 kr tillkommer.

Vid betalningar från utlandet anges:
Bank: Nordea Stockholm Sverige
SWIFT(BIC): NDEASESS
IBAN: SE22 9500 0099 6042 0985 8689

Vid större beställningar, nyttjanderätt av digital kartfil, tillståndsansökan för kopiering eller vid behov av andra kartutsnitt, kontakta Norrkartor för offert

Omaps går det att se utbredningen av våra stora kartbaser samt söka andra kartor för hela landet. Sök på Norrkartor som upphovsrättsinnehavare.

Kontaktperson
Sven Bohlin
Skogsliden 4A
187 41 TÄBY
Tel:08-768 69 10, 070-715 36 02
E-post: info@norrkartor.se