STARTSIDAN  |  OM NORRKARTOR  |  KARTOR - SÖK & KÖP  |  KARTPRODUKTION  |  INFO FÖR MEDLEMSKLUBBAR   |  LÄNKAR  |  KONTAKTA OSS

KARTPRODUKTION

Norrkartor framställer orienteringskartor i 12 kommuner. Sammanlagd karterad yta uppgår till över 800 kvkm. Mer än 70 % av ytan är ajourhållen en eller flera gånger.

Produktionen delas in i tre olika faser:

A Nyframställning
 • Nytt grundmaterial från laserskannat. offererat pris.
   
 • Rekognosering och digitalisering.
   
 • Tryckning av kartan.
B Revidering

Kartor som ej nyritats de senaste 10 åren.

 • Basmaterial från tidigare karta i rekskala 1:7500.
   
 • Rekognosering och digitalisering. Beräknad tidsåtgång ca 15 timmar per kvkm
   
 • Tryckning av kartan.
   
C Ajourhållning

Översyn inför t ex tävling.

 • Eventuell digitalisering.
   
 • En översyn av området med ledning av inkommen information.
   
 • I terrängen är det extra viktitigt att kontrollera stigar, olika ytor och ev. nya objekt.
   
 • Ändringar i kartbilden enligt NK:s kompletterade anvisningar.
   
 • Beräknad tidsåtgång 6 timmar per kvkm

Anvisningar som gäller planering av kartprojekt B och C.

I planeringsskedet inhämtas information från "närklubben" och andra nyttjare av det aktuella kartområdet. Vid tävlingsarrangemang skall klubbens banläggare presentera en karta med bansträckningar och tänkta kontrollpunkter samt förändringar som skett i terrängen sedan föregående översyn.

I tätorter bör förändringar i stadsplanen inhämtas från kommunens Byggnadskontor Om mera omfattande felaktigheter påträffas, som beräknas kräva längre tidsåtgång, skall kontakt tas med NK:s produktionsansvarig för det område som berörs.

SÖK KARTOR
NORRKARTOR har genom åren producerat ett stort antal kartor.

Kartorna är i första hand avsedda för användning i samband med tävlings- och träningsverksamhet inom orienteringsporten, men är även för allmänt brukVåra kartor
Beställ dina kartor här
Revideringsinformation, Teckenförklaring
Information vid köp av kartor

Kartor markerade med violetta utsnitt är i skala 1:10000. Kartor markerade med blå utsnitt är i skala 1:12500. Samtliga kartor har storleken A3(420x297 mm). I beställningsformuläret går det att beställa valfritt antal kartor.

Priset för första exemplaret av respektive karta är
125 kr. Ytterligare exemplar av respektive karta kostar 25 kr/st. Undantaget är Fritidskartan över Norra Järvafältet som kostar 130 kr/st.

Kartorna skickas till angiven leveransadress efter det att Norrkartor erhållit betalning på Plusgiro
985868-9. Faktura erhålls på begäran genom att skicka faktureringsuppgifter till info@norrkartor.se Fakturaavgift om 30 kr tillkommer.

Vid betalningar från utlandet anges:
Bank: Nordea Stockholm Sverige
SWIFT(BIC): NDEASESS
IBAN: SE22 9500 0099 6042 0985 8689

Vid större beställningar, nyttjanderätt av digital kartfil, tillståndsansökan för kopiering eller vid behov av andra kartutsnitt, kontakta Norrkartor för offert

Omaps går det att se utbredningen av våra stora kartbaser samt söka andra kartor för hela landet. Sök på Norrkartor som upphovsrättsinnehavare.

Kontaktperson
Carl Bachman
Illervägen 9A
187 35 TÄBY
Tel:070-543 45 51
E-post: carl.bachman@blixtmail.se